Apie

Trys pamatiniai klausimai:

I. Kas mes esame?
Esame įvairių rūšių energetika besidomintis jaunimas. Vienijame visus, kurie apie energetiką nori ŽINOTI daugiau ir tomis žiniomis DALINTIS su kitais.

II. Ką aplink save matome?
Viešoji erdvė yra perpildyta subjektyvios ir dažnai viena kitai prieštaraujančios informacijos apie atskiras energetikos šakas. Pastaraisiais metais pradėjus rimtai vystyti Lietuvai svarbius energetikos projektus suintensyvėjo su šia tema susijusios informacijos srautai. Tačiau, nepaisant temos populiarumo, visuomenės žinių lygis apie šią sudėtingą ūkio šaką išlieka žemas.

III. Kokie mūsų siekiai?
Siekiame aktyviai domėtis bei gilinti savo žinias apie įvairių rūšių energetiką techniniu, ekonominiu, ekologiniu bei politiniu aspektais. Savo veikla siekiame kelti visuomenės energetikos žinių lygį.

Vizija
Brandi ir raštinga Lietuvos visuomenė energetikos srityje.

Misija
Organizuodami renginius, skleisdami objektyvią informaciją  skatiname domėtis ir taip ugdome visuomenės energetikos žinių lygį bei prisidedame prie svarbių nacionalinių sprendimų.

Vertybės

  • Atvirumas;
  • Atsakomybė;
  • Veiklos kokybė;
  • Vieningumas;
  • Tobulėjimas.

Dokumentai

Klubas prie veiklos kviečia prisidėti visus, kurie nori žinoti apie energetiką daugiau.

Mūsų el. paštas: vujek@jek.lt, jeklubas@gmail.com