VU JEK Alumni

VU JEK alumni – tai žmogus, kuris prisidėjo prie klubo veiklos 3 metus arba ėjo koordinatoriaus ar aukštesnes pareigas. Taip pat alumnu gali tapti asmuo, kuris išskirtinai valdybos nutarimu, buvo juo pripažintas dėl svarbaus indelio klubo veikloje.


Antanas Šutas

„Neklausk, ką tau gali duoti Lietuva, klausk, ką tu gali duoti Lietuvai.“

VU JEK davė tiesioginio bendravimo su šalies energetikos lyderiais patirtį. Padėjo suprasti, kad efektyviausias komandos valdymas yra paremtas veikliu koordinavimu įsiklausant į kiekvieną komandos narį ir neiškeliant savęs aukščiau kitų. Supratau, kad mano nuomonė nebūtinai yra teisinga ir kaip svarbu yra įsigilinti į kitas nuomones, o tai padeda susidaryti teisingesnį dalykų suvokimą.

Linkiu nepamiršti laisvės dvasios ir nuolatos savo viduje būti labiau judėjimu, kartu išlaikant organizacinio veikimo formą. Taip pat linkiu nebijoti viešai išsakyti savo nuomonę šalies ir pasaulio energetikos klausimais. Tam, kad galėtum kažką duoti, turi pats tai turėti. JEK yra ne tik puikus būdas praturtinti savo energetikos žinių bagažą, bet galėtų būti ir vieta diskusijoms bei teisingų sprendimų Lietuvos ir visos Europos energetikai paieškos erdvė.


Dovilė Čibiraitė

„Priimk gėrį su blogiu, šypseną su liūdesiu, Mylėk tai, ką turi, Prisimink tai, ką turėjai, Visada atleisk, bet niekada neužmiršk, Mokykis iš klaidų, bet niekada nesigailėk.“

VU JEK man davė neišdildomą organizacinę patirtį bei nuostabių kolegų būrė, padėjo įvairiapusiškai save atskleisti ir įkvėpė pasitikėjimo savo jėgomis, o svarbiausia, išugdė doras vertybes bei meilę Lietuvai.

Linkiu VU JEK nepaliaujamai tobulėti nepamirštant, jog visi mes kuriame mūsų pačių gerovę.


Algirdas Dučinskas

„Nemesk kelio dėl takelio.“

Manau, tapęs VU JEK nariu aš visų pirma jaučiau didžiulę atsakomybę ir tuo pačiu metu smalsumą. Per ketverius metus JEK’e aš įgijau neįkainojamos patirties. Kiekvienas darbas ar užduotis, kurias atlikau būdamas JEK buvo iššūkis, nauja pamoka ir savotiški eksperimentai. Galiu drąsiai teigti, kad būdamas JEK išmokau komunikacijos subtilybių bei susipažinau su organizacijos vystymo procesu. VU JEK formavo mano supratimą apie energetikos sektorių ir jame vyraujančias tendencijas bei normas.

Norėčiau palinkėti neprarasti dinamikos ir stengtis eiti koja kojon su dabartinio pasaulio tendencijomis. Be to, linkiu išlinkti kūrybingais ir drąsiais.


Milda Budreckaitė

„Viskas priklauso nuo Tavo požiūrio.“

VU JEK davė daug naujų pažinčių tiek su jaunaisiais klubo nariais, tiek su svarbiais Lietuvai energetikos sektoriaus atstovais ar įmonėmis, kurių veikla nuolatos motyvuoja ir leidžia semtis naujos patirties bei įkvėpimo.

Nepamirškite, kad egzistuojant dideliems tikslams, viskas yra pasiekiama. Lydint didelei motyvacijai, nelieka vietos jokiems pasiteisinimams. Todėl palinkėsiu, kad nepamirštumėte, jog visi turime 24 val. paroje ir tik nuo mūsų pačių priklauso, kaip jas išnaudosime 🙂


Tomas Griška

„Skirdamas tinkamą kiekį laiko bei pastangų, gali išmokti bet ką. Ir pasiekti bet ką. Žinok, kas yra tavasis „bet kas“ ir dirbk to linkme. Po kurio laiko pajusi, kad tau viskas pradeda sektis.“

Veikla VU JEK man leido išmokti, kad komanda yra daugiau nei žmonių grupė, susirinkusi į vieną patalpą. Gerai komandai nėra neįmanomų užduočių – turint entuziazmo ir dirbant, pasiremiant vienam į kitą, pasiekti galima labai daug.

Tad linkiu nebijoti nebijoti iššūkių, o atsiradus kliūtims, nepasimesti ir kantriai tas kliūtis įveikti.


Ignas Kazakevičius

„Mažiau meetings‘ų daugiau readings‘ų

VU JEK – ­antrasis universitetas! Tai puiki erdvė visapusiškam tobulėjimui, kurioje dirbamas tapau labiau kritiškai mąstančia, pilietiška ir atsakinga asmenybe, o sukauptos žinios apie energetiką tapo neįkainojamomis darbe.

Skatinu visus prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo ir atrasti savo organizaciją. Nesvarbu, kokia tai būtų organizacija ar švietimo, ar aplinkos apsaugos, ar kt. Nesvarbu kiek tau yra metų ar esi ką tik į universitetą įstojęs, ar vyresnių kursų studentas, ar absolventas, ar kitas asmuo, kuriam rūpi kurti atsakingą naująją kartą, nes būtent ji ir formuos valstybės ir pasaulio ateitį. Dabar, kaip asmuo, turintis daug žinių apie energetiką ir švietimą, jaučiuosi atsakingas už kitus ir noriu su jais pasidalinti šiomis žiniomis. Lygiai taip pat jomis nori pasidalinti ir kitų organizacijų nariai, kurie laukia visų prisidedant prie jų veiklų, nes tik kartu galime sukurti modernią, atsakingą ir pilietišką visuomenę! 😊 Linkiu mažiau delsti,  daugiau bandyti ir pasiimti viską. 😊

Tad linkiu nebijoti iššūkių, o atsiradus kliūtims, nepasimesti ir kantriai tas  kliūtis įveikti.


Ilona Smilgiūtė

„Į ten, kur verta nueiti, nėra trumpesnių kelių.“

Į VU JEK netikėtai atklydau pirmame kurse. Tačiau, kol kiti žmonės atėjo ir išėjo aš likau ir prisidėjau prie klubo augimo į tokį, koks jis yra dabar. Ne tik klubas augo. Augo ir mano žinios apie energetiką. Todėl tikiuosi, kad visi būsimi ir esami nariai toliau taip gražiai augins klubą ir savo žinias! Linkiu tarptautinių vandenų!


Laisvydas Giriūnas

„Gyvenimas ne repeticija, tad neatidėliok jo tvarkyti.“

VU JEK man suteikė puikią galimybę dalintis savo smalsumu su bendraminčiais ne tik energetikos, bet ir kitomis gyvenimo temomis. Tai yra toji aplinka, kurioje nebaisu nusikalbėti, būti iš karto nesuprastam, nes čia susirenka smalsūs, draugiški žmonės, kurie visada stengsis išspręsti ar bent nuoširdžiai suprasti bet kokias problemas. Labai džiaugiuosi, kad šis klubas taip stropiai juda link profesionalumo kuriant įvairius aktualius renginius bei iniciatyvas, bet labiausiai didžiuojuosi šia bendruomene, kurią ir pats padėjau kurti ir kuri vis nesiliauja mane stebinti.

Linkiu šiam klubui ne tik kruopščiai ugdyti žmonių kompetencijas energetikos srityje, bet ir toliau kurti jaukią erdvę, į kurią norėtų sugrįžti kiekvienas.


Jonas Zinkevičius

Esu mistinis gyvūnas, kuris vienas iš paskutiniųjų pabaigė Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Energetikos fizikos studijų programą. Dabar ji neegzistuoja ir kai kurie manė, kad ir Jaunųjų energetikų klubas paseks ta pačia lemtimi, tačiau nė velnio!

Tai puikus įrodymas, kad mūsų klubas nėra vien tik „kietųjų“ energetikų ratelis. Tai — bendruomenė, kurioje gera būti ir tobulėti. Čia surasti draugai tau padės atrasti geriausią savo versiją ir išmokti nugalėti iškylančius sunkumus, o pasisemtos žinios išmokins į viską pažvelgti plačiajame mastelyje ir daryti išvadas pačiam.

Džiugu matyti, kad mūsų klubas tiek daug patobulėjo ir užaugo, o jame esantys nariai dar labiau dega noru mokytis ir plėsti klubo veiklas. Ačiū visiems už tai!


Ina Vaitiekutė

„Kiek reikia žmonių norint pakeisti elektros lemputę? Viso klubo, jei ta elektros lemputė yra energetikos muziejuje.“

Vieną dieną ateini į energetikų klubą, nes bendrabučio kaimynas pakvietė, o kitą dieną grįžti, nes negali pamiršti čia sutiktų žmonių. Keturi metai klube prilygsta amerikietiškiems kalneliams. Su savo pakilimais ir nusileidimais. Bet kelionė beprotiškai smagi!

Šis klubas tai ne tik energetika, bet ir visuomenė su kuria kuriame ryšį. Džiaugiuosi, kad VU JEK atvėrė man galimybes ne tik išmokti be galo daug naujų dalykų apie energetikos pasaulį, bet ir suteikė erdvę susipažinti ir bendrauti su šios srities esamais ir būsimais lyderiais.