Naudinga

Čia pateikiame, mūsų nuomone, vertingas nuorodas energetikos temomis.
Litgrid D.U.K. 
LR  Energetikos ministerijos 2016–2018 metų strateginis veiklos planas 
Europos energetinio saugumo strategija

Elektros energetika ir rinka:

Lietuvos elektros energetikos sistemos duomenys
Litgrid elektros perdavimo tinklo 10 metų plėtros planas
Švedijos perdavimo sistemos operatoriaus Svenska kraftnät tinklalapis
Šiaurės šalių rinka Nord Pool spot
Centrinės Europos birža
Vokietijos elektros kainos ir gamyba
Finansinė rinka

„Amber Grid“ pajėgumų ir dujų srautų duomenys
Global Energy Assesment 2012

Nemokami publikacijų tinklapiai anglų kalba:

MIT paskaitų ciklas: „MIT 15.031J Energy Decisions, Markets, Policies, Spring 2012“
Stenfordo universiteto energetikos seminarai: (nuoroda)
Informacija susijusi su ekologija: (nuoroda)
Intergovernmental panel on climate change tinklapis: (nuoroda)

Įstatymai ir taisyklės padėsiančios suprasti, kaip Lietuvoje veikia elektros sektorius: