Naudinga

Čia pateikiame, mūsų nuomone, vertingas nuorodas energetikos temomis.

Atsinaujinantieji energijos ištekliai Lietuvoje
Visų Lietuvos AEI jėgainių žemėlapis
Litgrid D.U.K. 
LR  Energetikos ministerijos 2016–2018 metų strateginis veiklos planas 
Europos energetinio saugumo strategija

Lietuvos energetinio saugumo apžvalga 2011-2012m.
AEI moksliniai-tiriamieji darbai (Energetikos ministerija)
VAE Verslo planas VAE 2012 m.
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija ENMIN 2012 m.
Vėjo elektrinių plėtros galimybių analizė (1 d.) (2d.) KTU/LEI 2009 m.
Knyga Anzelmas Bačauskas „Apie elektros energijos sistemų technologijas be formulių“ 

Elektros energetika ir rinka:

Lietuvos elektros energetikos sistemos duomenys
Litgrid elektros perdavimo tinklo 10 metų plėtros planas
Švedijos perdavimo sistemos operatoriaus Svenska kraftnät tinklalapis
Lenkijos birža
Šiaurės šalių rinka Nord Pool spot
Centrinės Europos birža
Vokietijos elektros kainos ir gamyba
Finansinė rinka

„Amber Grid“ pajėgumų ir dujų srautų duomenys
Key world energy statistics IEA 2014 m.
Global Energy Assesment 2012
Energy roadmap 2050 m. EC 2011 m.
Projected costs of generating electricity IEA/NEA 2010 m.
Išmaniųjų tinklų technologijos OECS/IEA 2011 m.

Nemokami publikacijų tinklapiai anglų kalba:

MIT paskaitų ciklas: „MIT 15.031J Energy Decisions, Markets, Policies, Spring 2012“
Stenfordo universiteto energetikos seminarai: (nuoroda)(nuoroda)
Informacija susijusi su ekologija: (nuoroda)(nuoroda)(nuoroda)
Intergovernmental panel on climate change tinklapis: (nuoroda)

Įstatymai ir taisyklės padėsiančios suprasti, kaip Lietuvoje veikia elektros sektorius:

ncijos (2)